LEOPARD s. r. o. Vám nabízí spolupráci v oblasti ochrany majetku. Bezpečnostní služba LEOPARD byla založena roku 1998. V březnu 2000 byla provedena transformace na Leopard s.r.o. Za dobu své působnosti si získala pevné místo na trhu a nyní patří ke středně velkým firmám v bezpečnostním průmyslu. Leopard s.r.o. pružně reaguje na požadavky trhu a tak se stává stále vyhledávanější.

Leopard s.r.o. působí formou detašovaných pracovišť v rámci celého území ČR.

 


Jako jedna z prvních firem v ČR

garantuje LEOPARD s. r. o. vysokou odbornou způsobilost svých zaměstnanců.

 Všichni zaměstnanci absolvovali zkoušku a jsou držitelé

"Osvědčení o dílčí kvalifikaci STRÁŽNÝ 68-008-E"

 

 
Naše firma při svých činnostech úzce spolupracuje s Policií ČR.

 
Základním kamenem nové koncepce činnosti společnosti LEOPARD s.r.o. je zaměření se na
kombinaci fyzické ochrany, detektivní služby a elektronických prvků za použití počítačové techniky.
Tímto moderním pojetím práce společnosti LEOPARD s.r.o. se podařilo snížit náklady zákazníků na
ostrahu a ochranu při daleko vyšší efektivnosti zajištění bezpečnosti.

 

Provozujeme akreditované školící a vzdělávací středisko odborné přípravy bezpečnostních pracovníků

S.O.P.  LEOPARD s.r.o.

 

www.dilcikvalifikace.cz